Kreslicí plátno 1 kopie 2 copy 5@4x
Search
Close this search box.

Spotřeba elektřiny u tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla se vyznačují vysokou energetickou účinností. Jejich COP (topný faktor) se v průměru pohybuje mezi 3,5 a 5,5. Například koeficient 4 znamená, že tepelné čerpadlo vydá čtyřikrát více energie ve formě tepla na vytápění, než spotřebuje na elektřinu. Jinými slovy, zařízení s koeficientem účinnosti COP 4 mohou získat za 1 kW elektřiny 4 kW tepla. Čím vyšší je COP tepelného čerpadla, tím méně elektřiny bude potřebovat k získání stejného množství tepla. My v DEMBO nabízíme tepelná čerpadla s topným faktorem 4,81.

COP a SCOP u tepelného čerpadla

Faktor COP zohledňuje množství spotřebované elektřiny a dodané tepelné energie v daném okamžiku. Vyplatí se jej použít k porovnání tepelných čerpadel např. od různých výrobců. Neodpoví však na otázku, kolik vás bude stát vytápění domu.
Pro stanovení provozních nákladů tepelného čerpadla je nutné znát koeficient SCOP (průměrná roční účinnost). Určuje množství tepelné energie dodané na vytápění domu v poměru k množství elektřiny spotřebované během roku. 

Kolik elektřiny spotřebuje tepelné čerpadlo?

Při znalosti hodnoty koeficientu SCOP a potřeby tepla objektu je možné vypočítat spotřebu elektřiny na vytápění a přípravu teplé užitkové vody.

Spotřeba elektřiny = potřeba tepla budovy/ SCOP

Vynásobením spotřeby energie náklady na 1 kW získáme předpokládané náklady na vytápění tepelným čerpadlem.

Předpokládejme typový dům, kde je potřeba elektřiny pro tepelné čerpadlo na každých 100 m2  2000-3000 kWh. Jedná se o průměrnou hodnotu, která závisí mimo jiné na na teplotě udržované v budově. Ta by měla zahrnovat energii na přípravu teplé vody – přibližně 1 000 kWh.
Tímto způsobem lze předpokládat, že tepelné čerpadlo pracující v běžné budově o objemu vzduchu 100 m 2  bude potřebovat cca 3 000-4 000 kWh ročně pro všechny potřeby vytápění. Je to však přibližná hodnota a liší se v závislosti na několika faktorech.

Co ovlivňuje náklady na vytápění tepelným čerpadlem?

Hodnota koeficientu SCOP bude ovlivněna  energetickým standardem budovy a také typem systému vytápění a větrání, který je v ní použit.  Z tohoto mj závisí na účinnosti tepelného čerpadla. Nižší spotřebu elektrické energie ovlivní spolupráce tepelného čerpadla s nízkoteplotním podlahovým vytápěním (namísto klasického radiátorového vytápění) a využití mechanického větrání s rekuperací tepla (místo gravitace) v objektu.
Aby spotřeba elektrické energie tepelného čerpadla nebyla vyšší, než se očekává, je nutné ve fázi výběru zařízení mimo jiné specifikovat požadavky uživatelů na tepelnou pohodu v objektu (teplota, která bude uvnitř udržována). Je důležité, aby navržené teploty byly skutečně požadované a nastavené uživateli během provozu budovy a tepelného čerpadla.

Ještě nižší náklady na vytápění

Způsobem, jak dodatečně snížit náklady spojené s provozem tepelného čerpadla, je volba vhodného energetického tarifu Jedním z oblíbených energetických tarifů používaných v rodinných domech je tarif D57D pro domácnosti, které používají elektřinu k vytápění. Získají 20 hodin levnějšího proudu denně. Správná volba distribuční sazby může ušetřit až 70 % z platby za elektřinu. 

Dalším výhodným řešením pro domácí rozpočet je kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky. Toto řešení výrazně sníží náklady na vytápění, přípravu teplé vody a chlazení objektu tepelným čerpadlem.

Při rozhodování o fotovoltaice pro rodinný dům se vyplatí využít dotací NZÚ, kde lze kombinovat dotaci na tepelné čerpadlo i dotaci na fotovoltaiku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Máte zájem o spolupráci?

Vyplňte nezávazný poptávkový formulář!

nebo
Žádné nevyžádané hovory ani e-maily. Vaše údaje jsou v bezpečí.