Kreslicí plátno 1 kopie 2 copy 5@4x
Search
Close this search box.

Dotace na fotovoltaiku 2024

Dotace z Nové zelené úsporám může pokrýt až 50 % všech nákladů na pořízení fotovoltaiky. V roce 2024 je to až 225 000 Kč. Dotaci vyřídíme a zisk garantujeme v plné výši.
Nová zelená úsporám

Získejte podporu státu!

Jsme odborná montážní firma a poskytujeme svým klientům komplexní pomoc při získávání dotací na FVE.

Fotovoltaika je díky dotaci Nová zelená úsporám (proplácí až 225 000 Kč) ještě výhodnější – investice do ní se vyplatí výrazně rychleji.

Dotace na fotovoltaiku 2024

Letošní rok byly vydány nové podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám, které by měly platit až do roku 2025. 

Aktuálně může majitel rodinného domu získat nejvyšší příspěvek na instalaci fotovoltaiky v rámci programu Nová zelená úsporám až 200 000 Kč. Tato částka se skládá z dotace 160 000 Kč za instalaci fotovoltaiky a bonusu 40 000 Kč, pokud je realizace fotovoltaiky zkombinována se zateplením domu. Navíc v Moravskoslezském kraji může podpora dosáhnout až 216 000 Kč při kombinaci se zateplením nebo až 176 000 Kč bez zateplení.

  • Dotaci na fotovoltaiku můžete získat na výstavbu fotovoltaických elektráren od 100 kWp do 1MWp 
  • Žádat mohou také firmy od malých po velké. (vč. Prahy) a bytová družstva (SVJ)
  • Program lze využít pouze na fotovoltaiky umístěné na střechách budov
  • Žádosti jsou výrazně zjednodušené – nebude nutné dokládat energetický posudek, projektovou dokumentaci ani pořádat výběrové řízení na dodavatele. O to důležitější ale bude podat žádost co nejdříve a bezchybně a s tím Vám rádi pomůžeme.
Máte zájem o dotaci?

Získejte dotaci vyplnění formuláře

Můžete nám napsat e-mail: info@dembo.cz nebo zavolat: +420 607 584 830

Po vyplnění požadovaných informací naši odborní technici vyhodnotí to nejlepší řešení pro Vaši domácnost.

nebo
Žádné nevyžádané hovory ani e-maily. Vaše údaje jsou v bezpečí.

DEMBO za Vás vše vyřídí!

Získáme pro vás plnou dotační podporu na novou fotovoltaiku. Máme 100% úspěšnost ve vyřizování dotací. Podporu z programu Nová zelená úsporám pro fotovoltaiku 2024 dostanete v plné výši. Kromě toho od nás budete mít kompletní informační servis, jak dotační podpora fotovoltaiky funguje. Provedeme vás procesem a vyřídíme kompletní dokumentaci.

FAQ

Často kladené otázky

Program Nová zelená úsporám je určen občanům, majitelům a stavebníkům rodinných a bytových domů z celé ČR. Nově mohou žádat také lidé, kteří trvale bydlí v rekreačních objektech. O dotaci mohou žádat fyzické osoby, právnické osoby i společenství vlastníků jednotek bytového domu.
 
Dotace na Fotovoltaiku
Prostor, pro který budete žádat o dotaci, by měl být využívaný pro celoroční bydlení a alespoň jedna osoba zde musí mít trvalý pobyt, a to nejméně od doby 2 let před zažádáním o dotaci.

Program lze využít pouze na fotovoltaiky umístěné na střechách budov.

K získání dotace z programu Nová zelená úsporám na fotovoltaiku potřebujete splnit následující podmínky a předložit určité dokumenty. Se vším Vám pomůžeme:


Podat žádost o dotaci, která je dostupná na oficiálních stránkách programu.


Projektová dokumentace: Musíte mít zpracovanou projektovou dokumentaci odborné firmy, která se zabývá instalacemi fotovoltaických systémů. 


Energetický posudek: Potřebujete energetický posudek, který zhodnotí přínos fotovoltaického systému pro vaši nemovitost. Tento posudek musí být zpracován odborníkem.


Realizace projektu: Fotovoltaický systém musí být instalován certifikovanou firmou. Před instalací by měla být uzavřena smlouva s dodavatelem.


Faktury a doklady: Po dokončení instalace musíte předložit faktury a další doklady o realizaci projektu, aby bylo možné prokázat vynaložené náklady.


Územní souhlas: V některých případech může být potřeba územní souhlas od příslušného stavebního úřadu.


Fotodokumentace: Před a po realizaci projektu je často vyžadována fotodokumentace stavu nemovitosti.


Prohlášení o pravdivosti údajů: Při podání žádosti musíte také poskytnout prohlášení o pravdivosti všech uvedených údajů a dokladů.

DEMBO pro Vás získá maximální dotační podporu. Máme 100% úspěšnost při získávání dotací.

Žádosti je možné podávat nyní s tím, že realizace podpořených projektů je nejpozději do 2 let od vydání rozhodnutí.

Dotace bude vyplacena do 6-9 týdnů od realizace fotovoltaické elektrárny (FVE) a odeslání potřebné dokumentace (může se lišit dle vytíženosti SFŽP!).

Jakmile bude žádost schválena, bude do tří týdnů od uzavření smlouvy odeslána dotace na účet. To znamená, že bezchybně podaná žádost o dotaci již po realizaci prací může být vyplacena už do 9 týdnů.