Kreslicí plátno 1 kopie 2 copy 5@4x
Search
Close this search box.

Schéma fotovoltaiky

Jak fungují fotovoltaické panely, střídač a baterie? Panely přeměňují sluneční záření na stejnosměrný proud, který střídač převádí na elektřinu střídavou, která napájí běžné spotřebiče, jenž jsou připojené do sítě.

Klasická fotovoltaická elektrárna se skládá z fotovoltaických panelů, které se připevňují většinou na střechu domu, střídač a baterie

Fotovoltaické panely jsou ukotveny na střeše a pospojovány kabely, které jsou svedeny dovnitř budovy. Kabely jsou zapojeny do tzv. střídače (měniče)., který je zároveň připojen na vnitřní rozvod budovy, zpravidla do hlavního nebo podružného rozvaděče na samostatný jistič.

Úkolem střídače je přeměňovat stejnosměrný proud ze solárních panelů na střídavý proud nízkého napětí, na kterém pracuje vnitřní rozvod každé budovy. Prostřednictvím solárního měniče je možné dodávat vyrobenou elektřinu z panelů do rozvodů v domě, odkud napájí běžné spotřebiče připojené do sítě – lednice, televize, osvětlení atp.

V případě, že by výroba díky fotovoltaice byla větší, než je aktuální spotřeba domu, elektřina by byla bez užitku posílána do distribuční soustavy. Pokud se FVE rozšíří o vhodný systém akumulace energie, je možné přes den nabít akumulátory a po západu slunce využívat stále sluneční energii z baterií. 

Schéma fotovoltaiky

Jak funguje FVE?

Máte zájem o spolupráci?

Vyplňte nezávazný poptávkový formulář!

Můžete nám napsat e-mail: info@dembo.cz nebo zavolat: 607 584 830

Po vyplnění požadovaných informací naši odborní technici vyhodnotí to nejlepší řešení pro Vaši domácnost.

FAQ

Často kladené otázky

Fotovoltaické elektrárny využívají sluneční energie k její přeměně v elektrickou energii. Fotovoltaické moduly slouží k přeměně záření – sluneční energie na stejnosměrné napětí. Solární článek tvoří tzv. pozitivně-negativní přechod a sluneční paprsky, které na něj dopadají, vytváří elektrické napětí mezi kladnou a zápornou částí. Se solární elektrárnou získáte významné snížení nákladů na odběr elektrické energie

Dělí se na dva základní typy, moduly s polykrystalickými a monokrystalickými články. Liší se technikou výroby a efektivitou. Polykrystalické panely jsou o 2–10 % méně účinné, což se promítá do jejich větší velikosti. Monokrystalické panely jsou díky své větší účinnosti menší nebo mohou generovat více energie na stejném povrchu.

Výše úspor se mění podle toho, pro jaký systém fotovoltaiky (s baterií, s tepelným čerpadlem nebo s akumulací do vody) se rozhodnete. Mezi další faktory patří výše vaší spotřeby, ceny dodavatele elektrické energie a (ne)výhodnost vašich současných zařízení.

Pokud nyní topíte elektrokotlem, dokážete díky vhodně navržené fotovoltaické elektrárně ušetřit až 60 % nákladů. Konkrétní výši úspor zjistíte na základě energetického posudku, který vám pečlivě připravíme. Každému zákazníkovi chceme doporučit dlouhodobě nejvýhodnější řešení.

Fotovoltaická instalace pro dům nebo firmu je systém navržený tak, aby mohl fungovat po celý rok. Zároveň je třeba mít na paměti, že se změnou ročních období se mění délka dne a oslunění, což ovlivňuje efektivitu instalace.

V zimě je výnos z fotovoltaiky rozhodně nižší než v létě, ale nižší teploty charakteristické pro zimní měsíce jsou pro fotovoltaiku lepší, protože se panely nepřehřívají a pohyb elektronů je efektivnější.

V zimě potenciální výnos klesá na několik desítek kilowatthodin za měsíc.

 

Dotace Nová zelená úsporám je určena pro majitele a stavebníky rodinných a bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva.

Dotace je na výměnu neekologického zdroje tepla, na instalaci fotovoltaické elektrárny, na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Výše dotace je ovlivněna zdrojem, za který je původní měněný.  Maximální výše dotace dosahuje až 50 % způsobilých výdajů, které jsou řádně doloženy.