Kreslicí plátno 1 kopie 2 copy 5@4x
Search
Close this search box.

Montáž fotovoltaiky pro firmu Ostrava

Montáž fotovoltaických elektráren (FVE) pro firmy v Ostravě prováděná firmou DEMBO je proces, který zahrnuje několik klíčových kroků, zajištění potřebných materiálů a technologií, a také využívání aktuálních dotací na FVE pro firmy 2024, které jsou pro podnikatele výhodné. Celý proces montáže lze formálně popsat následovně:

1. Přípravná fáze

  • Analýza potřeb a požadavků klienta: Zahrnuje určení velikosti a typu fotovoltaického systému na základě spotřeby elektrické energie daného podniku a dostupného prostoru pro instalaci.
  • Technické a administrativní přezkoumání: Provádí se kontrola stávajících elektrických instalací, dostupnosti a vhodnosti střechy či jiných ploch pro umístění FVE, a také zjištění možností připojení k distribuční síti. Součástí je i příprava a podání žádosti o případné dotace.

2. Projektová fáze

  • Návrh fotovoltaického systému: Na základě požadavků klienta a provedených analýz firma DEMBO vypracuje projekt fotovoltaického systému, který detailně specifikuje rozmístění panelů, typ invertoru a další komponenty systému.
  • Získání potřebných povolení: V této fázi se zajišťují veškerá povolení potřebná pro instalaci FVE, včetně stavebního povolení nebo hlášení.

3. Montážní fáze

  • Dodávka materiálů a komponentů: Firma DEMBO zabezpečí dodávku všech potřebných materiálů a technologií na místo instalace.
  • Vlastní montáž: Specializované montážní týmy firmy DEMBO provedou instalaci fotovoltaických panelů, invertoru a ostatních součástí systému. Montáž zahrnuje také zapojení systému do elektrické sítě a zřízení monitorovacích systémů pro sledování výkonu.
  • Zkoušky a uvedení do provozu: Po dokončení montáže následují testování a optimalizace systému, aby se zajistilo, že FVE funguje efektivně a bezpečně. Po úspěšném absolvování těchto testů je systém uveden do provozu.

4. Závěrečná fáze

  • Školení uživatelů: Firma DEMBO poskytne školení pro zaměstnance klienta, aby mohli efektivně využívat a spravovat fotovoltaický systém.
  • Záruční a pozáruční servis: Klienti obdrží informace o záručních podmínkách a možnostech pozáručního servisu a údržby fotovoltaického systému.

Montáž fotovoltaických systémů firmou DEMBO je tak komplexním procesem, který začíná předběžným plánováním a končí uvedením systému do plného provozu včetně poskytnutí po-prodejního servisu. V současnosti je pro firmy výhodné i využívání dostupných dotací na instalaci fotovoltaických elektráren pro firmy, což může výrazně snížit počáteční investiční náklady a zkrátit dobu návratnosti investice.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Máte zájem o spolupráci?

Vyplňte nezávazný poptávkový formulář!

nebo
Žádné nevyžádané hovory ani e-maily. Vaše údaje jsou v bezpečí.