Kreslicí plátno 1 kopie 2 copy 5@4x
Search
Close this search box.

Fotovoltaika 2024


Nejdřív si ujasněte, proč vlastně fotovoltaickou elektrárnu chcete. Zda vám jde především o celkovou úsporu elektrické energie v domácnosti nebo jestli chcete zajistit pouze ohřev vody, provoz klimatizace, nabíjení elektromobilu či jiných zdrojů. Případně zda chcete zajistit bezproblémové fungování domácnosti v případě výpadků elektřiny (tzv. blackoutů) nebo být zcela nezávislý na elektrické síti. Na základě těchto předpokladů vám pak můžeme navrhnout optimální systém tak, abyste zbytečně neplatili za něco, co nebudete využívat. Jako bonus je skutečnost, že vyrábíte 100% bezemisní ekologickou energii.

Výběr instalační firmy

Firma DEMBO nabídne řešení na míru založené na vámi uvedených informacích a dodaných údajích o vaší spotřebě elektřiny a případně tepla. Navíc vám poskytne 100% servis se zajištěním všech podkladů pro vyřízení žádosti o připojení k síti, které za vás sama zajistí. Pomůže vám také vyřídit žádost o dotaci z programu Nová zelená úsporám. V případě využití dotace musí mít dodavatel oprávnění dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, k instalaci fotovoltaických elektráren.
DEMBO figuruje na webových stránkách programu Nová zelená úsporám v sekci Seznam specialistů.

Jaký výkon elektrárny potřebujete?

Navrhneme optimální velikost fotovoltaiky s ohledem na vaši stávající spotřebu. Je třeba zamyslet se i nad tím, jestli se spotřeba energie u vás doma bude v budoucnosti měnit. Například zda si plánujete pořídit elektromobil nebo klimatizaci, tepelné čerpadlo či bazén, nebo naopak vaši spotřebu nějak snížíte např. novým zdrojem tepla.
Máte-li k dispozici velkou střechu, můžete brzy výhodně nabídnout své přebytky vyrobené elektřiny rodině, sousedům či přátelům. Jde o klíčový trend nejbližších let. Stát připravuje legislativu, která vám snadné sdílení energie umožní.

Dotace NZÚ pro fotovoltaiku

Na instalaci fotovoltaické elektrárny je možné čerpat dotaci v rámci programu Nová zelená úsporám. Výše podpory se odvíjí od velikosti a typu systému v rozsahu od 40 do 216 tisíc korun. Žádosti lze podávat před, v průběhu i po realizaci opatření. Přiznaná investiční dotace je vyplácena poskytovatelem dotace vždy po doložení proplacení celkové ceny za dodávku, instalaci elektrárny a potvrzení o připojení k síti.

DEMBO za vás zkompletuje podklady nutné pro vyplacení dotace a žádost podá (a to jak v případě dotace pro domácnosti, tak pro jiné příjemce podpory). Základními dokumenty pro podání žádosti a doložení realizace jsou doklady o uhrazení celkové smluvní ceny za instalaci, zpráva o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu, dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků a fotodokumentace.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Máte zájem o spolupráci?

Vyplňte nezávazný poptávkový formulář!

nebo
Žádné nevyžádané hovory ani e-maily. Vaše údaje jsou v bezpečí.