Kreslicí plátno 1 kopie 2 copy 5@4x
Search
Close this search box.

Kdo má nárok na dotaci pro fotovoltaiku NZÚ pro rok 2024 – nové podmínky

K březnu 2024 se informace o dotacích na fotovoltaické systémy mění a aktualizují, proto je důležité sledovat nejnovější zprávy a oznámení od příslušných státních úřadů nebo organizací, které tyto programy spravují. V České republice se o dotace na fotovoltaické systémy často stará Ministerstvo životního prostředí či speciálně zřízené fondy, jako je Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) nebo jiné organizace.

Obecně platí, že nárok na dotace pro fotovoltaické systémy může mít široké spektrum žadatelů:

  1. Domácnosti– Majitelé rodinných domů často hledají možnosti, jak snížit své energetické náklady a zároveň přispět k ochraně životního prostředí.
  2. Podnikatelské subjekty – Firmy a podnikatelé investující do obnovitelných zdrojů energie mohou být rovněž oprávněni k získání finanční podpory.
  3. Veřejný sektor – Obce, města nebo další veřejné instituce mohou získat dotace na projekty zaměřené na zlepšení energetické efektivity a využití obnovitelných zdrojů.

Nové podmínky pro rok 2024 mohou zahrnovat změny ve výši dostupných prostředků, v kritériích pro udělení dotací, v technologických požadavcích na systémy nebo v povinných administrativních procesech. Důležité je věnovat pozornost:

  • Kapacitním limitům – Mohou být stanoveny maximální povolené velikosti instalovaných systémů.
  • Energetické efektivitě – Dotace mohou být vázány na splnění určitých kritérií energetické efektivity.
  • Geografické poloze – V některých případech mohou být finanční prostředky cíleně rozděleny podle regionálních potřeb nebo specifik.
  • Způsobilosti žadatele – Může dojít k úpravám v definici, kdo je považován za způsobilého žadatele.

Pro získání nejaktuálnějších informací je nejlepší kontaktovat přímo nás v DEMBO, protože pravidelně sledujeme oficiální webové stránky a výzvy k předkládání projektů, které jsou pravidelně aktualizovány. Dále máme kontakty přímo na Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Máte zájem o spolupráci?

Vyplňte nezávazný poptávkový formulář!

nebo
Žádné nevyžádané hovory ani e-maily. Vaše údaje jsou v bezpečí.