Kreslicí plátno 1 kopie 2 copy 5@4x
Search
Close this search box.

Fotovoltaika: výkon na m²

Účinnost panelu udává, jakou část slunečního záření dokáže panel přeměnit na elektrickou energii. Vyšší účinnost znamená vyšší výkon na m². Výkon panelů závisí také na intenzitě a kvalitě slunečního světla. V oblastech s vysokou intenzitou slunečního záření dosahují panely vyššího výkonu.

Účinnost panelu (η): Účinnost fotovoltaického panelu vyjadřuje, jak velkou část slunečního záření přemění na elektrickou energii. Účinnost se běžně pohybuje mezi 15 % a 22 %.

Intenzita slunečního záření (I): Intenzita slunečního záření se měří ve wattech na metr čtvereční (W/m²). Průměrná hodnota na povrchu Země je přibližně 1000 W/m² při ideálních podmínkách (během slunečného dne kolem poledne).

Plocha panelu (A): Plocha, kterou panel zabírá na střeše nebo jiné instalaci, se měří v metrech čtverečních (m²).

Výpočet výkonu panelu na m² se provede podle následujícího vzorce:
[ P = η \times I ]
kde:

( P ) je výkon na m² v wattech (W),
( η ) je účinnost panelu (vyjádřeno jako desetinné číslo, např. 0,18 pro 18% účinnost),
( I ) je intenzita slunečního záření v W/m².

Příklad výpočtu:
Předpokládejme, že máme fotovoltaický panel s účinností 18 % a průměrnou intenzitou slunečního záření 1000 W/m². Výpočet výkonu na m² bude:

[ P = 0,18 \times 1000 = 180 , \text{W/m²} ]
Takže tento panel bude mít výkon 180 W na každý metr čtvereční za ideálních podmínek.
Pokud bychom chtěli vypočítat celkový výkon pro konkrétní instalaci (např. 10 m² panelů), vynásobíme výkon na m² celkovou plochou panelů:
[ P_{\text{celkem}} = P \times A ]
Například:
[ P_{\text{celkem}} = 180 , \text{W/m²} \times 10 , \text{m²} = 1800 , \text{W} ]


Celkový výkon této instalace by tedy byl 1800 W, což je 1,8 kW.

Skutečný výkon může být ovlivněn dalšími faktory, jako jsou orientace panelů, stínění, teplota a další klimatické podmínky.

Fotovoltaika pro rodinný dům

Fotovoltaika pro RD představuje ekologické a ekonomické řešení pro výrobu elektrické energie. Při výběru správného systému je důležité zvážit výkon panelů na m² a vybrat si spolehlivého dodavatele. Firma DEMBO nabízí rychlou montáž ihned po podpisu smlouvy, což vám umožní co nejdříve začít využívat výhody solární energie. Neváhejte a kontaktujte DEMBO pro více informací a začněte šetřit na energiích ještě dnes.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Máte zájem o spolupráci?

Vyplňte nezávazný poptávkový formulář!

nebo
Žádné nevyžádané hovory ani e-maily. Vaše údaje jsou v bezpečí.