Kreslicí plátno 1 kopie 2 copy 5@4x
Search
Close this search box.

Princip fotovoltaiky

Fotovoltaika je technologie, která přeměňuje sluneční energii na elektrickou energii pomocí fotovoltaických článků. Tento proces je ekologický a udržitelný, což činí fotovoltaiku populární volbou pro výrobu energie.

Jak to funguje?

Absorpce slunečního záření
Fotovoltaické články, které jsou vyrobené z polovodičových materiálů (nejčastěji křemíku), absorbují sluneční záření.

Generování elektrického proudu
Když sluneční světlo dopadne na fotovoltaický článek, energie fotonů (částic světla) uvolňuje elektrony z atomů polovodiče. Tento proces vytváří elektrický proud – tzv. fotovoltaický efekt.

Přeměna na použitelný elektrický proud
Elektrony generované ve fotovoltaických článcích vytvoří stejnosměrný proud (DC). Tento proud je následně přeměněn na střídavý proud (AC) pomocí měniče (invertoru), což je typ proudu, který běžně používáme v domácnostech a průmyslu.

Ukládání a využití vyrobené energie
Vyrobená energie může být přímo využita pro napájení domácích spotřebičů, uložena do bateriových úložišť pro pozdější použití nebo dodána zpět do elektrické sítě.

Výhody fotovoltaiky

Ekologická výroba energie: Fotovoltaika neprodukuje žádné emise skleníkových plynů ani jiných škodlivých látek.

Úspory nákladů: Po počáteční investici do instalace mohou uživatelé výrazně ušetřit na nákladech za elektrickou energii.

Energetická nezávislost: Vlastní fotovoltaický systém umožňuje částečnou nebo úplnou nezávislost na dodavatelích energie.

Dlouhá životnost a nízká údržba: Fotovoltaické panely mají dlouhou životnost (obvykle přes 25 let) a vyžadují minimální údržbu.

Firma DEMBO nabízí kompletní řešení pro instalaci fotovoltaických systémů, včetně návrhu, montáže a servisu. Naším cílem je poskytnout zákazníkům kvalitní a efektivní řešení, které jim umožní využít potenciál sluneční energie naplno.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Máte zájem o spolupráci?

Vyplňte nezávazný poptávkový formulář!

nebo
Žádné nevyžádané hovory ani e-maily. Vaše údaje jsou v bezpečí.