Kreslicí plátno 1 kopie 2 copy 5@4x
Search
Close this search box.

Odpisy fotovoltaické elektrárny 2023

Mezi majitely průmyslových a firemních objektů dochází k narůstajícímu zájmu o využití energie z obnovitelných zdrojů instalací FVE elektráren, jež přeměňují sluneční svit na elektrickou energii. Trend fotovoltaiky pro firmy je podpořen nejen ekologickými důvody, ale i ekonomickými aspekty, jako jsou odpisy těchto zařízení. V roce 2023 je proces odpisování fotovoltaických elektráren řízen specifickými pravidly, která vycházejí z § 30b Zákona o dani z příjmů (ZDP). Tento článek se zaměří na vysvětlení, jak tyto odpisy fungují a co to znamená pro majitele fotovoltaických elektráren.

Jak fungují odpisy FVE elektráren?

Odpisy hmotného majetku, který je využíván k výrobě elektřiny ze slunečního záření, mají svá specifika. Zákon umožňuje tento majetek odpisovat rovnoměrně po dobu 240 měsíců, tedy 20 let, až do úplného odpisu jeho vstupní nebo zvýšené vstupní ceny. To znamená, že každý měsíc je z celkové hodnoty zařízení odpisována stejná částka až do jejího úplného odpisu. Výše měsíčního odpisu se vypočítá jako podíl vstupní ceny zařízení a doby odpisování, což v praxi znamená, že odpisy jsou přesně časově rozloženy.

Je důležité poznamenat, že poplatníci musí začít s odpisováním majetku následující měsíc po měsíci, kdy byly splněny všechny podmínky pro jeho odpisování. To zahrnuje dokončení instalace zařízení, zajištění všech technických funkcí nezbytných pro jeho používání a splnění všech právních povinností pro jeho provoz.

Kromě samotných fotovoltaických panelů se samostatně odpisuje také konstrukce pro jejich upevnění, ta se odpisuje samostatně v rámci 5. odpisové skupiny.

Odpis elektrárny – konkrétní příklad

Pro ilustraci, pokud byste investovali 2.000.000 Kč do fotovoltaické elektrárny, váš měsíční odpis by činil 8.333 Kč (2.000.000 Kč / 240 měsíců), což ročně představuje 166.667 Kč (2.000.000 Kč / 12 měsíců). Tato čísla ukazují, jak lze rozložit náklady na investici do fotovoltaické elektrárny pro vaši firmu v průběhu času, což může výrazně snížit daňové zatížení a zlepšit cash flow majitelů těchto zařízení.

Odpisy fotovoltaických elektráren v roce 2023 a nové dotační příspěvky na fotovoltaiku pro firmy až ve výší 700 000 Kč nabízejí zajímavou možnost, jak snížit počáteční finanční zátěž a podpořit dlouhodobou udržitelnost těchto investic.

V DEMBO se specializujeme na fotovoltaiku pro firmy a díky máte jistotu maximální profesionální podpory při pořizování.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Máte zájem o spolupráci?

Vyplňte nezávazný poptávkový formulář!

nebo
Žádné nevyžádané hovory ani e-maily. Vaše údaje jsou v bezpečí.