Kreslicí plátno 1 kopie 2 copy 5@4x
Search
Close this search box.

Reálná spotřeba tepelného čerpadla

Reálná spotřeba tepelného čerpadla závisí na mnoha faktorech, jako jsou typ tepelného čerpadla, velikost domu, izolační vlastnosti budovy, požadovaná teplota vytápění a klimatické podmínky. Obvykle se udává v kWh nebo MWh za určité období. Přesné číslo se počítá na základě konkrétních podmínek dané situace.

Jak spočítat spotřebu tepelného čerpadla?

Spotřebu tepelného čerpadla lze spočítat pomocí několika kroků:

  1. Výkon čerpadla: Prvním krokem je zjistit, kolik energie tepelné čerpadlo dokáže dodat nebo odebrat. Tento údaj bývá udáván v kilowattech (kW).
  2. Provozní čas: Zjistěte, jak dlouho tepelné čerpadlo běží denně. To může být vypočítáno na základě času, po který je čerpadlo aktivní, nebo na základě požadované teploty v místnosti.
  3. Koeficient výkonu (COP): Každé tepelné čerpadlo má koeficient výkonu, který udává, kolik tepla čerpadlo dokáže vyprodukovat vzhledem k množství elektrické energie, kterou spotřebuje. COP je poměr dodaného tepla k elektrické energii a je bezrozměrný. Vyšší hodnota COP je výhodnější, protože znamená efektivnější provoz.
  4. Výpočet spotřeby: Spotřeba tepelného čerpadla (v kWh) se spočítá následovně:
    Spotřeba = Výkon tepelného čerpadla (kW) x Provozní čas (hodiny) x Koeficient výkonu (COP)

Pamatujte, že toto jsou obecné kroky a ve skutečnosti se mohou lišit v závislosti na konkrétním tepelném čerpadlu, vašich vytápěcích potřebách a místních klimatických podmínkách. Doporučujeme konzultovat s odborníkem na vytápění nebo výrobcem tepelného čerpadla pro přesné výpočty.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Máte zájem o spolupráci?

Vyplňte nezávazný poptávkový formulář!

nebo
Žádné nevyžádané hovory ani e-maily. Vaše údaje jsou v bezpečí.